Aanmelden & inschrijven

Voor de meeste ouders begint de oriëntatie op een basisschool als hun kind drie jaar wordt. Allereerst kunt u natuurlijk op onze website terecht. Alle informatie over onze school is hierop te vinden.

Daarnaast nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsbezoek. Tijdens dit bezoek zullen we u over de verdere procedure informeren. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met de locatiecoördinator. U kunt ook een mail sturen: directie@obsdevlinderhof.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wanneer er een oudere broer of zus op school zit, kan het kennismakingsbezoek vervallen en kunt u per mail het aanmeldformulier aanvragen of vraag op school even naar een papieren versie.
 

Hoe werkt het?

Als gevolg van de wet op het Passend Onderwijs werken wij bij plaatsing van een kind op school met twee formulieren: het aanmeldingsformulier en het inschrijfformulier.

De aanmelding van een leerling wordt beschouwd als vooraanmelding. Dit betekent dat de school, n.a.v. het door ouders/verzorgers ingevulde aanmeldingsformulier, beoordeelt of zij kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling. Vervolgens worden ouders indien noodzakelijk uitgenodigd voor een vervolggesprek.
Indien overgegaan wordt tot plaatsing van de leerling worden de ouders verzocht het inschrijfformulier in te vullen en wordt uw kind ingeschreven op "De Vlinderhof".

Na de inschrijving mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden een paar keer (wij gaan uit van zo'n 5 wenmomenten) komen meedraaien in de groep om kennis te maken met de basisschool. Hiervoor zal de leerkracht van groep 1-2 contact met u opnemen. Zodra uw kind vier is mag hij/zij 'echt' naar school en dagelijks meedraaien in het onderwijs.

 

Wij hopen u binnenkort te ontmoeten op onze dorpsschool in Noord Sleen!


Met vriendelijke groet,

Team obs De Vlinderhof