Waar wij voor staan


Kernwaarden openbaar onderwijs
Arcade
School
 

School


Visie

De Vlinderhof is een openbare basisschool waar de kinderen in een veilige leeromgeving brede kansen worden geboden om hun talenten te ontwikkelen. We maken gebruik van een zelfontdekkende en zelfonderzoekende houding.


Missie

Veilig, samen, zelf en betekenisvol.


Kernwaarden


Vertrouwen
Er wordt gewerkt in kleine groepen, waar veiligheid en waardering hoog in het vaandel staan. De leerkrachten zijn collegiaal en flexibel. De sfeer in de school is goed mede dankzij de inzet van de kanjertraining. Leerkrachten, leerlingen en ouders gaan respectvol met elkaar om.

Kwaliteit
De kwaliteit van het onderwijs is voortdurend onder de aandacht. Door scholing blijven we deskundig en zijn we vernieuwend. Ons onderwijs is zinvol en doelgericht. Door zorgvuldige analyse houden we goed zicht op de kwaliteit.

Verantwoordelijkheid
We leren de kinderen zelfstandig te zijn en een onderzoekende houding aan te nemen. Ieder kind is uniek en mag zijn eigenheid laten zien.

Rijke schoolomgeving
Onze school staat in een natuurlijke omgeving. Daarnaast gaan we vaak de natuur in om dingen te ontdekken en te leren. We hebben een prachtig aangelegd schoolplein met veel spel- en sportfaciliteiten.