Waar wij voor staan


Kernwaarden openbaar onderwijs
Arcade
School
 

School


Onze missie

Wij zijn van betekenis in het leven van ieder kind op OBS De Vlinderhof.

Vanuit 'van betekenis zijn voor ieder kind' leggen wij een evenwichtige basis van waaruit kinderen zich breed ontwikkelen. Dat kinderen hierbij zelfvertrouwen, enthousiasme , plezier, zelfstandigheid en trots ervaren vinden wij van groot belang. Kindgericht en buitenonderwijs staan centraal. Door kindgericht te werken en buitenonderwijs aan te bieden groeien we, op niveau, samen!
 

Onze visie: werken vanuit talenten

Op OBS De Vlinderhof werken we kindgericht in een veilige en plezierige omgeving. Wij richten ons op kansen en mogelijkheden en dagen elkaar uit leergierig, gemotiveerd, zelfstandig en verantwoordelijk te zijn. Dit doen we in een gestructureerde en uitdagende leeromgeving waar we met en van elkaar leren en onze talenten voorop staan.

 

Kernwaarden


Onze kernwaarden vertellen wie we zijn en waar we voor staan.

VerbindingRespectOntwikkelingsgericht