Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school


De hei op   22-02-2018

 

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 zijn weer de hei op geweest om te snoeien en te zagen. Alle boompjes die  de groei van de hei en de jeneverbessen belemmeren mochten worden afgeknip of omgezaagd. Vooraf kregen ze op school een presentatie waarin door de vertegenwoordiger van Landschapsbeheer Drenthe werd ingegaan op de flora en  fauna op de hei. De kinderen hebben heel hard gewerkt. De boswachters die ook even kwamen kijken, verbaasden zich over de enorme berg snoeiafval. Staatsbosbeheer zal alle rommel afvoeren.
Top


Volleybal clinic   22-02-2018

De kinderen van onze school hebben 21 februari een volleybal clinic gehad door o.a. onze lokale ster Wytze Kooistra! Ze krijgen deze week ook een briefje mee van de volleybalvereniging in Sleen.


 
Top