Over onze school


Op de Vlinderhof dagen we leerlingen uit in een rijke leer-omgeving. Veiligheid, structuur en zorg voor het individu zorgen er voor dat leerlingen zich op onze school optimaal kunnen ontwikkelen. De leerkracht die leerlingen in hun leerproces begeleidt, waarbij ontdekkend leren, samenwerken en verantwoordelijkheid belangrijke uitgangspunten zijn.

Op onze school bieden we uw kind de gelegenheid om van rups tot vlinder op te groeien !
I. Inspireren, leren en presteren
In onze school treft u kinderen en volwassenen aan, die met passie werken aan hun eigen en elkaars ontwikkeling. Mensen inspireren elkaar en hebben zorg voor elkaar. Talenten, in de meest brede zin, krijgen volop gelegenheid zich te ontwikkelen. Ieder mens beschikt over specifieke talenten, die we graag de kans geven om zich te ontwikkelen. In die ontwikkeling doen kinderen veel kennis op. Kennis die nodig is om die specifieke plaats in de maatschappij te houden, hebben en krijgen, passend bij jou. Maatwerk dus. We stellen eisen aan de leerlingen. Om dit te stimuleren houden we met elke ouder om de twee jaar een startgesprek. U vertelt ons de positieve dingen van uw kind en proberen met deze stimulans uw kind mee te krijgen in de leerontwikkeling. We houden ervan elkaar uit te dagen en de grenzen in onze ontwikkeling te verkennen. Hierbij hebben we elkaar nodig en willen we oog hebben en houden voor elkaar. Dat geldt voor iedereen: leerlingen en leerkrachten en ouders! We willen van en met elkaar leren.
II. Betekenisvolle activiteiten
We willen uitgedaagd worden door en met betekenisvolle activiteiten, die bijdragen aan een zinvolle ontwikkeling. Ons streven is elke leerling continue ontwikkeling te bieden in sociaal, emotioneel, cognitief, esthetisch, creatief en cultureel opzicht. We zetten in op de ontwikkeling van het kind en gebruiken daar de omgeving van dat kind bij. De dingen die kinderen doen, moeten voor hen een directe relatie hebben met hun omgeving en hun beleving. Wij willen dus aansluiten bij het hedendaagse wereldbeeld: De wereld ligt open en is dichtbij. Onze leerlingen hebben regelmatig (buitenschoolse) activiteiten die de realiteit dichtbij halen. Kunst en cultuur en Natuurprojecten worden op onze school gestimuleerd. Jaarlijks doen we mee aan de postzegelactie, bezoeken we culturele projecten en zamelen we kleren in voor het Liliane Fonds. We vinden het verder belangrijk dat onze kinderen fysiek goed in hun vel zitten en stimuleren het lichamelijk actief zijn. Ook op ons plein zijn veel bewegingsmogelijkheden. Gelukkig komen veel kinderen op de fiets naar school.