Overige informatie


Informatiekaart 2023-2024
Schooltijden
Vakantierooster, extra vrije dagen en verlof regeling
Schoolregels en afspraken
Omgang sociale media en internet
Ziekmelding bij leerling of leerkracht
Fruit eten en traktatie
Informatievoorziening vanuit school

Informatiekaart 2023-2024


Klik hier