Overige informatie


Organisatie (tijden e.d.)
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiek
Vakantierooster
Toezicht en verantwoordelijkheid
Regels en afspraken
Vieringen en activiteiten
Hoofdluis
Informatie vanuit school
Contacten instellingen buiten school
HVO / GVO
Overige korte informatie
 

Contacten instellingen buiten school


Voor een goed functioneren van de totale schoolorganisatie is het noodzakelijk dat er regelmatig een beroep kan worden gedaan op allerlei instanties, die hulpverlenen aan of in de school. (Over de contacten met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), preventief jeugdwerker (Maatschappelijk Welzijn Coevorden) en de GGD leest u meer in hoofdstuk "De zorg voor onze leerlingen".

Onderwijsbegeleiding
Het is voor een basisschool mogelijk om begeleiding aan te vragen bij bijvoorbeeld teamscholing. De school krijgt hiervoor geld en kan bij een begeleidingsdienst uren ‘inkopen’. Het aanvragen van begeleiding is natuurlijk heel sterk afhankelijk van wat het team in een bepaald schooljaar (extra) wil aanpakken. Dit wordt in het schooljaarplan vastgelegd.

Scholen voor voortgezet onderwijs
Er bestaan contacten met de scholen voor voortgezet onderwijs in de omgeving (vooral in Emmen). Binnen deze contacten worden diverse afspraken gemaakt over bijv. de overgang van de leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Ook houdt men ons steeds op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs.
Onze kinderen stromen overwegend door naar:
Andere basisscholen en personeel
Eenmaal per twee jaar organiseert Onderwijsstichting Arcade een Onderwijsdag. Alle leerkrachten van de openbare basisscholen ontmoeten elkaar op deze dag. De leerlingen zijn die dag vrij. 

Ruimte voor stagiaires
Vanuit de Pedagogische Academie Basis Onderwijs (PABO) en opleidingen voor onderwijs- en klassenassistenten zijn ieder jaar studenten welkom op onze school. Zij kunnen praktijkervaring opdoen en worden daarbij begeleid door onze leerkrachten en hun eigen mentoren.

Dorpsbelangen Noord-Sleen
Het prachtige speelterrein achter onze school wordt beheerd door Dorpsbelangen Noord-Sleen. Onlangs (juni 2020) is de pannakooi voorzien van fantastisch mooi kunstgras. Een waar speelparadijs voor onze kinderen van school.
https://www.noord-sleen.nl/dorpsbelangen

Sportverenigingen
De sportverenigingen uit Sleen worden door ons gesteund door bijv. deelname aan de door hen georganiseerde toernooien. De kinderen kunnen op die manier in aanraking komen met diverse takken van sport.