Overige informatie


Organisatie (tijden e.d.)
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiek
Vakantierooster
Toezicht en verantwoordelijkheid
Regels en afspraken
Vieringen en activiteiten
Hoofdluis
Informatie vanuit school
Contacten instellingen buiten school
HVO / GVO
Overige korte informatie
 

Hoofdluis


Heeft uw kind luizen? Geef dit dan aan op school zodat we alle ouders kunnen inlichten dat het heerst in de groep. Zo voorkomen we dat het zich uitbreidt. Mochten wij zelf constateren dat uw kind luizen heeft dan nemen we contact met u op en zullen we de groep infomeren dat er hoofdluis heerst. Vanwege de AVG en privacy zullen we nooit de namen van kinderen noemen.

Voor alle informatie over hoofdluis verwijzen we naar: https://www.rivm.nl/hoofdluis