Overige informatie


Informatiekaart 2023-2024
Schooltijden
Vakantierooster, extra vrije dagen en verlof regeling
Schoolregels en afspraken
Omgang sociale media en internet
Ziekmelding bij leerling of leerkracht
Fruit eten en traktatie
Informatievoorziening vanuit school
 

Fruit eten en traktatiesDe verjaardag van uw kind is iets bijzonders. Dit vieren wij graag op school. Uw kind mag alle kinderen uit de eigen klas trakteren voor zijn of haar verjaardag. Om het jarige kind de aandacht te geven die het op deze speciale dag verdient, hebben we afgesproken dat jarige leerlingen voor de pauze worden toegezongen en ook dan de klassen rond mogen gaan met hun traktatie. Ouders van kleuters mogen in overleg met de leerkracht even aanwezig zijn bij de viering.

Het fruit eten/lunch verloopt gezellig en dit willen we natuurlijk graag zo houden. Een gezonde hap voor ieder kind zorgt voor hernieuwde energie. Het meebrengen van koek, snoep en koolzuurhoudende frisdrank is niet toegestaan.
De leerkrachten zien er op toe dat wat er meegegeven wordt, in principe, ook opgegeten wordt. Dit is voor u als ouder belangrijk om te weten. We willen u vragen om rekening te houden met het milieu door zoveel mogelijk gebruik te maken van boterhamtrommels en drinkbekers (wilt u deze voorzien van de naam van uw kind?).

 

Bij een verjaardag hoort natuurlijk een traktatie. We willen u dringend vragen om de traktatie niet te duur te maken. We vinden het fijn als er op iets gezonds getrakteerd wordt, maar laten de keuze aan u.
De kinderen vinden het prachtig om ook alle leerkrachten te trakteren. Wij waarderen het ook als de kinderen iets anders trakteren: bijvoorbeeld een theezakje, kaarsje of een plantje voor in de personeelskamer.