Overige informatie


Organisatie (tijden e.d.)
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiek
Vakantierooster
Toezicht en verantwoordelijkheid
Regels en afspraken
Vieringen en activiteiten
Hoofdluis
Informatie vanuit school
Contacten instellingen buiten school
HVO / GVO
Overige korte informatie
 

Toezicht en verantwoordelijkheid


Toezicht
Een kwartier voor de school begint (dus vanaf 8.15 uur) en in de middagpauze houden leerkrachten toezicht op het plein. Buiten deze tijden is er geen toezicht op het plein aanwezig. De school is dan niet verantwoordelijk als er onverhoopt iets mocht gebeuren. 

Onder schooltijd niet alleen over straat
We hebben op school de afspraak gemaakt, dat kinderen onder schooltijd niet alleen over straat mogen. Wij vinden het onverantwoord om een kind onder schooltijd zonder toezicht over straat te laten gaan. We zijn onder schooltijd aansprakelijk en verantwoordelijk voor de kinderen. Ze mogen dus niet even snel door een leerkracht om een boodschapje worden gestuurd of iets van huis halen. Dat houdt ook in, dat als een kind wat te laat komt en zijn groep al naar de sporthal is, dat kind daar niet alleen achteraan mag gaan. U kunt het kind dan naar de sporthal brengen of anders moet het in school blijven en zich melden bij de leerkracht in het naastgelegen lokaal. Als een kind op school ziek wordt, nemen wij contact op met de ouders/verzorgers. Dat zal in de meeste gevallen telefonisch gebeuren. Zij kunnen het kind dan ophalen, want het mag niet alleen naar huis. Als het kind zodanig ziek of gewond is, dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, schakelen we de huisarts in. Als uw kind meteen naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst u als ouders/verzorgers te bellen, zodat u met het kind mee kunt gaan. Als we u niet kunnen bereiken, gaan we zelf als begeleiding mee. In geval van onverwachte zaken (bijv. de verwarming valt uit), zullen we de kinderen pas laten gaan als we zeker weten, dat er iemand thuis is, of dat het opgehaald kan worden.