Overige informatie


Organisatie (tijden e.d.)
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiek
Vakantierooster
Toezicht en verantwoordelijkheid
Regels en afspraken
Vieringen en activiteiten
 
Informatie vanuit school
Contacten instellingen buiten school
HVO / GVO
Overige korte informatie
 

Gymnastiek


De groepen 3-8 hebben gymnastiek in de sporthal te Sleen. Het vervoer is per bus geregeld en wel op maandagmorgen en vrijdagmorgen (8.30 uur – 10.45 uur). We gymmen in twee blokken. Eerst de groepen 3, 4 en 5 en daarna de groepen 6, 7 en 8. De bus onderhoudt een pendeldienst. Aanbevolen wordt de kinderen gymnastiekschoenen met profiel in een tas,  Het gymmen met schoenen is aan te bevelen i.v.m. voetwratten en is bovendien veiliger.  Na afloop van de gymnastieklessen wordt er gedoucht. Het verdient aanbeveling om een gemerkte handdoek en badslippers mee te geven. Wanneer een kind niet mag douchen, om wat voor reden dan ook, graag even een briefje mee naar school. De bovenbouw (groep 5 t/m 8) gaat in de laatste maanden van het schooljaar zwemmen in het Bosbad te Noord-Sleen. Hierover krijgen ouders t.z.t bericht. 
De kleuters hebben op donderdagmiddag gym van een vakdocent in ons speellokaal. Graag gymschoenen mee die op school mogen blijven. Ook gymmen we in ons speellokaal als het buiten slecht weer is.