Overige informatie


Organisatie (tijden e.d.)
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiek
Vakantierooster
Toezicht en verantwoordelijkheid
Regels en afspraken
Vieringen en activiteiten
Hoofdluis
Informatie vanuit school
Contacten instellingen buiten school
HVO / GVO
Overige korte informatie
 

Ziekte (uw kind of een leerkracht)


Ziekmeldingen

Als uw kind door ziekte niet naar school kan, wilt u dit dan telefonisch aan ons doorgeven?  U kunt bellen tussen 8.00 en 8.25 uur op het telefoonnummer van school: 0591-361357


Ziekte van leerkracht

Als een leerkracht ziek is, proberen we om waar mogelijk bekende invallers voor de groep te krijgen. Als een leerkracht langer ziek is, krijgen de ouders bericht over de vervanging. Het kan voorkomen dat er geen vervanger beschikbaar is. We zullen dan eerst een leerkracht die op dat moment een student heeft inschakelen. Is dit niet mogelijk, dan zullen wij de groep wanneer mogelijk verdelen over de andere groepen. Lukt dit niet, dan moeten we de groep naar huis laten gaan of thuis laten blijven. Waar mogelijk zullen we de avond ervoor al gebruik maken van de email en/of SchoolApp. Kinderen die niet thuis terecht kunnen, kunnen misschien bij vriendjes worden ondergebracht. Als dat ook niet lukt, zullen we voor noodopvang op school zorgen. Vanwege noodzakelijke uit te voeren taken zullen de locatiecoördinator, de intern begeleider of de directeur niet meer invallen.


Bezoek huisarts/tandarts/dokter en externe deskundigen

We vragen u de bezoeken aan dokter of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Mocht dat niet lukken, wilt u dit dan bij de leerkracht melden? Aan bezoekjes aan externe deskundigen (logopedist, orthopedagoog, bewegingsdeskundige, etc.) werken wij mee. In overleg met de leerkracht kunt u afspreken of het mogelijk/verstandig is om dit onder schooltijd te doen. We wijzen u er wel op dat wanneer deskundige hulp onder schooltijd wordt geboden dit onder de verantwoordelijkheid van de school valt en dus te allen tijde een terugkoppeling naar school moet plaatsvinden.