Overige informatie


Organisatie (tijden e.d.)
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiek
Vakantierooster
Toezicht en verantwoordelijkheid
Regels en afspraken
Vieringen en activiteiten
Hoofdluis
Informatie vanuit school
Contacten instellingen buiten school
HVO / GVO
Overige korte informatie
 

Ziekte (uw kind of een leerkracht)


Ziekmeldingen

Als uw kind door ziekte niet naar school kan, wilt u dit dan telefonisch aan ons doorgeven?  U kunt bellen tussen 8.00 en 8.25 uur op het telefoonnummer van school: 0591-361357


Ziekte van leerkracht

Klik hier voor meer informatie >>


Bezoek huisarts/tandarts/dokter en externe deskundigen

We vragen u de bezoeken aan dokter of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Mocht dat niet lukken, wilt u dit dan bij de leerkracht melden? Aan bezoekjes aan externe deskundigen (logopedist, orthopedagoog, bewegingsdeskundige, etc.) werken wij mee. In overleg met de leerkracht kunt u afspreken of het mogelijk/verstandig is om dit onder schooltijd te doen. We wijzen u er wel op dat wanneer deskundige hulp onder schooltijd wordt geboden dit onder de verantwoordelijkheid van de school valt en dus te allen tijde een terugkoppeling naar school moet plaatsvinden.