Overige informatie


Algemene informatie
Organisatie
Schooltijden en vakantierooster
Vieringen en activiteiten
Regels en afspraken
Pestprotocol
Omgang internet en social media
 

Organisatie


 De kinderen zitten in vier combinatiegroepen (1-2, 3-4, 5-6 en 7-8).

Groep 1-2: juf Hanneke en juf Marieke
Groep 3-4: juf Nicole en juf Dorothé
Groep 5-6: juf Femke en juf Myrthe 
Groep 7-8: juf Roelie, juf Maaike en juf Myrthe

 

Schooltijden

Groep 1-2
Maandag 8.30 - 14.15 uur
Dinsdag 8.30 - 14.15 uur
Woensdag 8.30 - 12.00 uur
Donderdag 8.30 - 14.15 uur
Vrijdag 8.30 - 14.15 uur

Groep 3 t/m 8
Maandag 8.30 - 14.15 uur
Dinsdag 8.30 - 14.15 uur
Woensdag 8.30 - 14.15 uur
Donderdag 8.30 - 14.15 uur
Vrijdag 8.30 - 14.15 uur

In het schooljaar 2022 - 2023 hebben we ook studie(mid)dagen. De studiemomenten zullen we gebruiken voor nascholing. Zie kopje 'Ontwikkeling personeel'. De data van deze studie(mid)dagen staan op de kalender vermeld. 


Pauzes

Ochtendpauze 10.15 - 10.30 uur
Middagpauze 12.00 - 12.45 uur

De leerlingen krijgen vlak voor of vlak na de ochtendpauze gelegenheid om fruit te eten. In de middagpauze wordt er gezamenlijk gegeten op school met de leerkrachten.


Gezonde voeding

Voor of vlak na een pauze krijgen de leerlingen de gelegenheid om fruit te eten en wat te drinken. We adviseren dat uw kind iets gezonds meekrijgt om te eten.


Pleinwacht

Vanaf 8.15 uur en tussen de middag is een pleinwacht/zijn er pleinwachten aanwezig op het schoolplein. Wilt u hier rekening mee houden? Kinderen die voor deze tijd aanwezig zijn spelen zonder toezicht en op eigen verantwoording.