Overige informatie


Organisatie (tijden e.d.)
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiek
Vakantierooster
Toezicht en verantwoordelijkheid
Regels en afspraken
Vieringen en activiteiten
Hoofdluis
Informatie vanuit school
Contacten instellingen buiten school
HVO / GVO
Overige korte informatie
 

Dagelijkse organisatie


We gaan het schooljaar 2020-2021 van start met 62 leerlingen. De kinderen zitten in vier combinatiegroepen (1-2, 3-4, 5-6 en 7-8).

Groep 1-2: juf Hanneke en juf Marieke
Groep 3-4: juf Janny en juf Dorothé
Groep 5-6: juf Femke (tot de herfstvakantie juf Jolien)
Groep 7-8: juf Roelie en juf Maaike

 

Schooltijden

Groep 1-2
Maandag 8.30 - 14.15 uur
Dinsdag 8.30 - 14.15 uur
Woensdag 8.30 - 12.00 uur
Donderdag 8.30 - 14.15 uur
Vrijdag 8.30 - 14.15 uur

Groep 3 t/m 8
Maandag 8.30 - 14.15 uur
Dinsdag 8.30 - 14.15 uur
Woensdag 8.30 - 14.15 uur
Donderdag 8.30 - 14.15 uur
Vrijdag 8.30 - 14.15 uur

In het schooljaar 2020-2021 hebben we ook studie(mid)dagen. De studiemomenten zullen we gebruiken voor nascholing. Zie kopje 'Ontwikkeling personeel'. De data van deze studie(mid)dagen staan op de kalender vermeld. 


Pauzes

Ochtendpauze 10.15 - 10.30 uur
Middagpauze 12.00 - 12.45 uur

De leerlingen krijgen vlak voor of vlak na de ochtendpauze gelegenheid om fruit te eten. In de middagpauze wordt er gezamenlijk gegeten op school met de leerkrachten.


Gezonde voeding

Voor of vlak na een pauze krijgen de leerlingen de gelegenheid om fruit te eten en wat te drinken. We adviseren dat uw kind iets gezonds meekrijgt om te eten.


Pleinwacht

Vanaf 8.15 uur en tussen de middag is een pleinwacht/zijn er pleinwachten aanwezig op het schoolplein. Wilt u hier rekening mee houden? Kinderen die voor deze tijd aanwezig zijn spelen zonder toezicht en op eigen verantwoording.