Beste ouders,            
               
Ook dit jaar is er een lijst met data waarop het oud papier opgehaald wordt. Noteer de data in uw
agenda of op uw kalender! Er is onderstaand een indeling gemaakt van de gezinnen die bij toerbeurt
hun medewerking dienen te verlenen. Iedereen weet zo ver van tevoren wanneer zijn/haar hulp
verwacht wordt. Mocht een datum u niet uitkomen, moet u zelf voor vervanging zorgen.  
               
Neem, als u aan de beurt bent, van tevoren even contact op met de trekkerchauffeur, zodat u weet hoe
laat er gestart wordt.          
               
Bedankt voor uw medewerking!          
               
De Ouderraad            
               
Datum Route Trekkerchauffeur Tel.nr. Laden      
               
3-11-2018 1 Fam. G. Smits tel. 361763 Pham* Schipper Wielens W.  
zaterdag 2 Fam. J. Hilhorst tel. 367779 Ter Braack Stremmelaar Wielens E.  
  3 Fam. B. Elling tel. 546908 Zondag Wolf Wielens A.  
               
15-12-2018 1 Fam. W. Hilhorst tel. 641875 Koopman* Lomulder Woldring  
zaterdag 2 Fam. R. Brouwer tel. 531955 Kamps Zwanenburg Reints  
  3 Fam. J. Hilhorst tel. 367779 Knotter Knipscheer Berends  
               
2-2-2019 1 Fam. G. Smits tel. 361763 Pham Seubers Hof  
zaterdag 2 Fam. J.Hilhorst tel: 367779 Haan* Repko Homans  
  3 Fam. B. Elling tel. 546908 Meijer C. Meijer A. Pietersma  
               
23-3-2019 1 Fam. A. Stokman tel. 610256 Zondag Schipper Wielens A.  
zaterdag 2 Fam. R. Vrielink tel. 361496 Wolf Kooistra* Wielens W.  
  3 Fam. G. Hazelaar tel. 361625 Ter Braack Reints Wielens E.  
               
16-5-2019 1 Fam. W. Hilhorst tel. 641875 Mepschen Knipscheer Gezinshuis de dushorst
donderdag 2 Fam. R. Brouwer tel. 531955 Woldring* Kamps Reininga  
  3 Fam.G.Hazalaar tel.361625 Zwanenburg Ensing Stremmelaar  
               
4-7-2019 1 Fam. G. Smits tel. 361763 Lomulder Reininga Gezinshuis de dushorst
donderdag 2 Fam. R. Vrielink tel. 361496 Haan Berends Ensing  
  3 Fam. G. Hazelaar tel. 361625 Zwanenburg Meijer C. Kooistra*  
               
29-8-2019 1 Fam. A. Stokman tel. 610256 Knotter Seubers Mepschen  
donderdag 2 Fam. R. Brouwer tel. 531955 Repko Koopman* Homans  
  3 Fam. B. Elling tel. 546908 Hof Meijer A. Pietersma  
* koffie zetten             
               
ROUTES:              
Route 1 De Hullen: De Hullen/'t Haantje t/m fam. Hazelaar/fam. De Groot t.o. Kibbelkoele/Middelesweg/
  Dorpsstraat/Emmerstraat/Binnenweg/Odoornerweg (langs Wielens)    
               
Route 2 West: Zweeloerstraat/Wolfsgarenweg/Hegezand/Dorpsstraat/Emmerstraat/Brinkweg  
               
Route 3 Nieuwbouw: Markeweg/Boerhoornstraat/Waterkampenweg (incl. Wiers)/Kampakkers/De Hof t/Volmachten/Waterkampenweg (incl.Wiers)/Kampakkers/ de Hof