Overige informatie


Organisatie (tijden e.d.)
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiek
Vakantierooster
Toezicht en verantwoordelijkheid
Regels en afspraken
Vieringen en activiteiten
Hoofdluis
Informatie vanuit school
Contacten instellingen buiten school
HVO / GVO
Overige korte informatie
 

Toezicht en verantwoordelijkheid


Toezicht
Een kwartier voor de school begint (dus vanaf 8.15 uur) en in de middagpauze houden leerkrachten toezicht op het plein. Buiten deze tijden is er geen toezicht op het plein aanwezig. De school is dan niet verantwoordelijk als er onverhoopt iets mocht gebeuren.