Overige informatie


Organisatie (tijden e.d.)
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiek
Vakantierooster
Toezicht en verantwoordelijkheid
Regels en afspraken
Vieringen en activiteiten
Hoofdluis
Informatie vanuit school
Contacten instellingen buiten school
HVO / GVO
Overige korte informatie
 

Ziekte (uw kind of een leerkracht)


Ziekmeldingen

Als uw kind door ziekte niet naar school kan, wilt u dit dan telefonisch aan ons doorgeven?  U kunt bellen tussen 8.00 en 8.25 uur op het telefoonnummer van school: 0591-361357


Ziekte van leerkracht

Samen met de leerkrachten hebben we afspraken gemaakt over hoe het op school gaat als er een leerkracht ziek is. Graag stellen we u hierbij op de hoogte van deze afspraken.
· De leerkrachten bellen bij ziekte z.s.m. met de directie. Dit kan ‘s morgens vanaf 6:15 uur, zodat op tijd vervanging gevraagd kan worden.
· De directie vraagt vervanging aan.
· Als er geen inval-leerkracht beschikbaar is, zullen we een onderwijsassistent of stagiaire onder supervisie van een leerkracht voor de klas zetten, mits deze dat aan kan en wil doen.
· Wanneer er geen vervanging beschikbaar is worden de leerlingen op dag 1 altijd op school opgevangen op school. Leerkrachten hebben hun groep ingedeeld in groepjes, die die dag verdeeld worden over de andere groepen. De leerlingen Krijgen eigen werk mee. Kleuters verdelen we niet, bij afwezigheid van de kleuterjuf schuiven we met personeel. In dat geval kan het zijn dat een andere groep wordt verdeeld.
· Wanneer de leerkracht nog een dag ziek is en er is geen vervanging beschikbaar, dan zullen we u als ouders, verzorgers, ‘s middags op de hoogte stellen dat de kinderen de volgende dag thuis moeten blijven.


Bezoek huisarts/tandarts/dokter en externe deskundigen

We vragen u de bezoeken aan dokter of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te laten plaatsvinden. Mocht dat niet lukken, wilt u dit dan bij de leerkracht melden? Aan bezoekjes aan externe deskundigen (logopedist, orthopedagoog, bewegingsdeskundige, etc.) werken wij mee. In overleg met de leerkracht kunt u afspreken of het mogelijk/verstandig is om dit onder schooltijd te doen. We wijzen u er wel op dat wanneer deskundige hulp onder schooltijd wordt geboden dit onder de verantwoordelijkheid van de school valt en dus te allen tijde een terugkoppeling naar school moet plaatsvinden.